Psikoteknik Testi

Psikoteknik değerlendirme raporunun onayı

Psikoteknik değerlendirme raporunun onay aşaması şöyledir:
Sürücü, yetki belgesi almak için psikoteknik merkezine başvurarak psikolog eşliğinde 60 dakika süreyle Sağlık Bakanlığınca onaylanmış cihazla teste tabi tutulur. Baraj puanını aştığı takdirde psikolog tarafından düzenlenen raporu kurumun mesul müdürü olan psikiyatrisin onaylamasıyla psikoteknik merkezinin bağlı olduğu ilçe sağlık grup başkanlığı tarafından 3 nüsha halinde onaylanarak sürücüye teslim edilir.

Yorum yapın