PSİKOTEKNİK RAPORU KİMLERE VERİLİR?

Psikoteknik belgesini ticari araç kullanan kişiler, stajyer ehliyeti iptal olan, alkolden ehliyetini kaptıran, ceza puanını dolduran vb. durumdaki sürücülerin alması zorunludur. Yazımızın devamında kanunen kimlerin psikoteknik teste girmesi gerektiği ayrıntılı olarak bahsedilmiştir.

Psikoteknik belgesinin kimlere verildiğini anlatacağız.

Psikoteknik raporunu: Ticari araç kullanan kişiler, Stajyer Sürücüler, Kırmızı Işık İhlali yapanlara, Drift ve Spin İhlali, Alkol Cezası, Hız Sırını İhlali ve 100 Ceza Puanı Doldurulursa psikoteknik belgesi almaları kanunen zorunludur.

Ticari araç kullanan kişilerin psikoteknik alması;

08.01.2018 Tarih / 30295 Sayılı Resmi Gazete – Karayolu Taşıma Yönetmeliği, 34/e Maddesine istinaden;

Ticari amaçlı araç kullanan sürücülerin her 5 yılda bir psikoteknik raporu almak zorundadır.

Stajyer Sürücüler (Aday Sürücülük) psikoteknik alması;

17.04.2015 Tarih / 29329 Sayılı Resmi Gazete – Karayolları Yönentmeliği Değişiklik Yapıldığına Dair Yönetmelik, EK 3 Maddesine istinaden;

Kural ihlalleri sonucu stajyer sürücülüğü (aday sürücülüğü) iptal edilenler psikoteknik raporu almak zorundadır.

Kırmızı Işık İhlali yapanların psikoteknik alması;;

26.10.2018 Tarih / 29329 Sayılı Resmi Gazete – 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunda Değ.Yap.Hak.Kanunun, 20. maddesine istinaden;

Aynı yıl içinde  6 defa ve daha fazla kez belgesi alınanlar, geri alma süreci sonunda Psikoteknik değerlendirme test raporu almak zorundadır.

Drift ve Spin İhlali yapanların psikoteknik alması;

26.10.2018 Tarih / 30577 Sayılı Resmi Gazete – 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunda Değ.Yap.Hak.Kanunun, 22. maddesine istinaden;

1 yıl içinde 1. defa ihlal edilirse 60 gün sürece ehliyete el konulur ve psikoteknik değerlendirme test raporu almak zorundadır. 5 yıl içinde 2. defa ihlal ederse ehliyet iptal edilir ve tekrar ehliyet alma öncesinde psikoteknik raporu alınmak zorundadır.

Alkol Cezası alanların psikoteknik alması;

18.10.1983 Tarih / 18195 Sayılı Resmi Gazete – 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 48. maddesine istinaden;

Son 5 yıl içinde 3 kez alkolden dolayı bu madde ihlal edilirse sürücü belgelerine 5 yıl el konulur ve psikoteknik rapor almak zorundadırlar.

Hız Sırını İhlali yapanların psikoteknik alması;

18.10.1983 Tarih / 18195 Sayılı Resmi Gazete – 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 51. maddesine istinaden;

Son 1 yıl içinde 5 defa hız sınırı ihlal edilirse 1 yıl sürücü belgelerine el konulur ve psikoteknik rapor almak zorundadırlar. Son ihlal tarihinden itibaren geriye doğru 5 yıl içinde 2. defa ihlal edilirse ehliyet iptal edilir ve tekrar ehliyet alabilmek için psikoteknik rapor gereklidir.

100 Ceza Puanı Dolduranların psikoteknik alması;

18.10.1983 Tarih / 18195 Sayılı Resmi Gazete – 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 118. maddesine istinaden;

Son 1 yıl içinde 2. defa ceza puanını dolduran kişinin 4 ay sürücü belgesine el konulur ve yeniden ehliyetini alabilmesi için psikoteknik rapor alması zorunludur.

2019 PSİKOTEKNİK CEZASI NE KADAR?

Psikoteknik raporların polis trafik birimlerince PolNEt/PolCep, jandarma trafik birimlerince ise JTBS üzerinden sorgulamalarının yapılması sonucunda geçerli/yeterli Psikoteknik Değerlendirme Raporu olmadığı tespit edilenler (şoför/işleten) hakkında 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 26. maddesi (1) bendi gereğince işlem yapılacaktır. 2019 yılında psikoteknik raporu bulunmayan şoförler 350 tl ceza öderken ruhsat sahibine de 885 tl para cezası kesilebilmektedir.

Yorum yapın