PSİKOTEKNİK RAPORUNU KİMLER ALMALI?

Psikoteknik raporunun kimler almalı? Psikoteknik Raporunu Kimler Alır?

 4925 Sayısı Karayolu Taşıma Yönetmeliği

Ticari taşıt sürücüleri psikoteknik belgesi dışında Src Belgesi almaları kanuni bir zorunluluktur.

 Şoförlerde aranacak nitelik ve şartlar
MADDE 36– (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerin;

a) Taşıtın niteliğine uygun sürücü belgesine sahip olmaları,

b) İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları,

c) Büyük otobüs kullananlarının 26 yaşından gün almış olmaları,

ç) 66 yaşından gün almamış olmaları,

d) (Değişik: Resmi Gazete 31/12/2010-27802) Şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları,

e) Tehlikeli madde taşıyan taşıtları kullananlarının, ilgili mevzuatın öngördüğü eğitimi aldığını gösteren belgeye sahip olmaları,

f) Uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza almamış olmaları,
şarttır.

Örnek olarak;

  • Kamyon şoförleri,
  • Kamyonet sürücüleri,
  • Öğrenci servisi çekenler,
  • Otobüs ve minibüs şoförleri gibi ticari araç kullanan tüm sürücülerin almaları gerekir.

Psikoteknik belgesi e-devletten nasıl alınır?

Yorum yapın