KALİTE TESTİ

DT TEPKİ HIZI VE KALİTE TESTİ Yoğun Uyaran Akışı ve Stres Altında Tepki Hızı ve Kalitesi Stres toleransının ölçüldüğü bir testtir. Sürekli değişen çoktan seçmeli uyaranlara doğru ve hızlı şekilde tepki verebilme becerisi ölçülmektedir. Farklı renklerdeki görsel uyaranlar, iki verebilme becerisi ölçülmektedir. Farklı renklerdeki görsel uyaranlar, iki farklı ses tonundan oluşan uyaranlara test paneli üzerindeki … Devamını oku…

Psikoteknik

Psikoteknik; AB ülkelerinde uzun yıllardır uygulamakta olan sürücüler için bir raporlama uygulamasıdır. Ülkemiz olarak; AB birliğine girmek için en önemli kriterlerden bir tanesi de ticari araç kullanan yani yük veya yolcu taşıyacak sürücülerin 60 dakika psikolog eşliğinde sağlık bakanlığınca onaylanmış test cihazında test olarak alacak olduğu rapor türüdür.

Psikoteknik Geçerlilik Süresi

Psikoteknik Geçerlilik Süresi Ne Kadar? Sağlık grup başkanlığı onaylı 3 nüshalı değerlendirme raporunun trafikte geçerlilik süresi raporun çıkış tarihinden itibaren 5 (beş) yıl geçerliliği vardır. 5 yıl tamamlandıktan sonra ticari sürücüsünün yeniden 60 dakikalık teste girerek psikoteknik değerlendirme raporu alması gerekir. Bunun nedeni ise; 5 yıl zarfında sürücünün davranış ve psikolojisinde gerileme olup olmadığını tespit etmek içindir. Forklift … Devamını oku…

PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME SÜRESİ

Psikoteknik değerlendirme süresi

PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME SÜRESİ NE KADAR? Psikoteknik değerlendirme süresi 60 dakikadır. 60 Dakikadan az süre ile alınan raporlar geçersiz sayılır. Psiko-teknik Değerlendirme ve Psikiyatri Uzmanı Muayenesi KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ MADDE 60/e :”(Ticari olarak yük/eşya ve yolcu taşımacılığı yapanlar) Sürücülerin Bedeni ve Psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir raporu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları zorunludur” … Devamını oku…

Psikoteknik Puanı

Psikoteknik Değerlendirme Puanı; Psikoteknik değerlendirme puanı AB üyelerinden bazı ülkelerde 100 üzerinden baraj puanı % 20 ile % 50 arasında olmasına rağmen ülkemizde baraj puanı sadece yüzde % 17 dir. Yani 7 farklı dikkat ve yetenek testine giren sürücü % 17 lik barem puanına ulaştığı taktirde psikoteknik değerlendirme testinden başarılı sayılacaktır.

Psikoteknik Tarihi

Psikoteknik Raporu Almayanlar Dikkat! 31 Aralık 2010 Tarihine kadar Psikoteknik Raporu Almayanlar Aşağıdaki Bakanlık Yazısını Mutlaka Okumalı… T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DUYURU Ulaştırma Bakanlığı Duyurusu; Bilindiği üzere; 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince, bu yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerin bedeni ve … Devamını oku…

PSİKOTEKNİK SÜREKLİ DİKKAT TESTİ

PSİKOTEKNİK SÜREKLİ DİKKAT TESTİ

SÜREKLİ DİKKAT DÜZEYİ TESTİ AMACI NEDİR? Bu teste psikoteknik raporu alacak olan şoförün, karmaşık uyaranlar arasından belirli uyaranları ayrıştırması istenerek, seçici dikkat düzeyi ölçülür. Örneğin söz konusu Trafik / Yol Güvenliği ise, sürücülerin, uzun süre monoton bir ortamda seçici dikkat düzeylerinin düşebileceği ihtimalini göz önüne alındığında ve kazaların ana nedenlerinden birinin dikkat ve konsantrasyon kaybı … Devamını oku…

PSİKOTEKNİK SEÇİCİ DİKKAT TESTİ NEDİR?

PSİKOTEKNİK SEÇİCİ DİKKAT TESTİ NEDİR?

SEÇİCİ DİKKAT TESTİNİN AMACI NEDİR? Bu teste psikoteknik raporu alacak olan şoförün, karmaşık uyaranlar arasından belirli uyaranları ayrıştırması istenerek, seçici dikkat düzeyi ölçülür. Örneğin söz konusu Trafik / Yol Güvenliği ise, sürücülerin, uzun süre monoton bir ortamda seçici dikkat düzeylerinin düşebileceği ihtimalini göz önüne alındığında ve kazaların ana nedenlerinden birinin dikkat ve konsantrasyon kaybı olduğunu … Devamını oku…

PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME

Ticari araç sürülerinin alması gereken psikoteknik değerlendirme raporunu vermeye yetkili olan merkezimizde psikolog eşliğinde psikoteknik raporu verilmektedir. 01.01.2011 tarihi itibari ile cezaların başlamasından dolayı raporlarınızı almakta gecikmeyiniz. Psikoteknik raporu için 1 adet resim, ehliyet fotokopisi ve kimliğinizle birlikte merkezimize gelerek bir saatlik test sonucu bu raporu alabilirsiniz. Alacak olduğunuz rapor resmi makamlarca onaylatılmaktadır.