PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME SÜRESİ

PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME SÜRESİ NE KADAR?

Psikoteknik değerlendirme süresi 60 dakikadır.
60 Dakikadan az süre ile alınan raporlar geçersiz sayılır.

Psiko-teknik Değerlendirme ve Psikiyatri Uzmanı Muayenesi
KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

MADDE 60/e :”(Ticari olarak yük/eşya ve yolcu taşımacılığı yapanlar) Sürücülerin Bedeni ve Psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir raporu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları zorunludur” şeklindedir.

Madde 79 – Kanunun ilgili maddelerinde tanımlanan nitelikteki trafik suçlarını işleyen sürücüler, ekte yer alan 4 sayılı Cetvel’de tanımlanan usul ve esaslara uygun olarak, psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesine tabi tutulurlar. Muayene sonucu durumu uygun bulunan sürücülerin sürücü belgeleri Kanunun ilgili maddesinde belirtilen sürenin sonunda iade edilir.

Yorum yapın