Yetki

YENİ ÜMİT EĞİTİM KURUMLARINA BAĞLI SEM PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME MERKEZİMİZİN YETKİ BELGESİNİ ALMIŞ BULUNMAKTAYIZ. PSİKOTEKNİK RAPORU İÇİN EHLİYET, KİMLİK FOTOKOPİSİ VE 1 ADET RESİM İLE GELEREK 1 SAAT TESTE GİREREK RAPORUNUZU ALABİLİRSİNİZ…

SRC BELGESİ

SRC BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SRC 1  ULUSLARARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI
SRC 2  YURT İÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞI
SRC 3  ULUSLARARASI YÜK-EŞYA TAŞIMACILIĞI
SRC 4  YURT İÇİ YÜK-EŞYA TAŞIMACILIĞI

SRC 1 VEYA SRC 3 BELGESİNİ ALMAK İÇİN 32 SAAT EĞİTİME KATILMA GEREKMEKTEDİR. SRC 2 VEYA SRC 4 ALMAK İÇİNSE 28 SAAT EĞİTİME KATILMAK GEREKMEKTEDİR.

MERKEZİMİZ SRC BELGESİ VERMEYE T.C.ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞINCA YETKİLENDİRİLMİŞTİR.

SRC BELGESİ İÇİN BİLGİ HATTI: 0 212 641 13 13

Psikoteknik Değerlendirme Süresi | Geçerlilik Süresi
Kimler Almalı | Psikoteknik | Ücret 
Ana Sayfa | Src Belgesi | Yetki Belgemiz| İletişim
Psikoteknik Belgesi | Psikoteknik Rapor Örneği 1
Psikoteknik Rapor Örneği 2 | Src Belgesi | Modelistlik | İlk Yardım Kursu
Psikoteknik Süresi | Psikoteknik Onayı | Psikoteknik Kartı

Forklift Ehliyeti | Src4 Sınav Soruları

SRC DENEME SINAVI

  SRC DENEME SINAV    SALONU İÇİN TIKLAYINIZ

Resmi Gazete Yazısı

Psikoteknik raporu ile ilgili Resmi gazete yazısının 5.Maddesi “d” bendinde psikoteknik raporu ile ilgili metin yayınlanmıştır.
Not: Cezai işlem sözkonusu olup mağdur olmamanız için 0212 641 13 13 numaralı telefonumuzu arayarak randevu alabilrisiniz.

31 Aralık 2010 CUMA
Resmî Gazete Sayı : 27802
YÖNETMELİK

Ulaştırma Bakanlığından:
KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(8) K türü yetki belgeleri için;
a) K1 yetki belgesi için başvuran gerçek kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal taşıtlarla en az 25 ton taşıma kapasitesine ve 10.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. Sadece kamyonetlerle iliçi ve/veya şehiriçi taşımacılık yapmak üzere başvuran gerçek kişilerden asgari kapasite ve sermaye şartı aranmaz ve bunların yetki belgesi ücretlerinde % 75 indirim uygulanır. Bu şekilde yetki belgesi alanlar, yetki belgesi eki taşıt belgesine toplam yüklü ağırlığı 3500 kilogram’dan fazla olan ve eşya taşımak için imal edilmiş taşıt/taşıtları kaydettirerek yurt içi faaliyette bulunmak istemeleri halinde; K1 yetki belgesi için bu Yönetmelikte gerçek kişiler için öngörülen asgari kapasite ve sermaye şartlarını sağlarlar ve geçerli tam ücret üzerinden % 75 fark öderler.
b) K1 yetki belgesi için başvuran kooperatifler dahil tüzel kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal taşıtlarla en az 75 ton taşıma kapasitesine ve 10.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. Sadece kamyonetlerle iliçi ve/veya şehiriçi taşımacılık yapmak üzere başvuran tüzel kişilerden asgari kapasite ve sermaye şartı ile 43 üncü maddenin onbeşinci fıkrasının (b) bendinde yer alan şart aranmaz ve bunların yetki belgesi ücretlerinde % 75 indirim uygulanır. Bu şekilde yetki belgesi alanlar, yetki belgesi eki taşıt belgesine toplam yüklü ağırlığı 3500 kilogram’dan fazla olan ve eşya taşımak için imal edilmiş taşıt/taşıtları kaydettirerek yurt içi faaliyette bulunmak istemeleri halinde; K1 yetki belgesi için bu Yönetmelikte tüzel kişiler için öngörülen asgari kapasite ve sermaye şartları ile 43 üncü maddenin onbeşinci fıkrasının (b) bendinde yer alan şartı sağlarlar ve geçerli tam ücret üzerinden % 75 fark öderler.
c) K2 yetki belgesi için başvuranların, ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 1 adet eşya taşımaya mahsus özmal taşıta sahip olmaları şarttır. Sadece kamyonetlerle taşımacılık yapmak üzere başvuran kişilerin yetki belgesi ücretlerinde % 75 indirim uygulanır. Bu şekilde yetki belgesi alanlar, yetki belgesi eki taşıt belgesine toplam yüklü ağırlığı 3500 kilogram’dan fazla olan ve eşya taşımak için imal edilmiş taşıt/taşıtları kaydettirmek istemeleri halinde; K2 yetki belgesi geçerli tam ücreti üzerinden % 75 fark öderler.
ç) K3 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal taşıtlarla en az 30 ton taşıma kapasitesine ve 5.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.
“(2) Birinci fıkra kapsamında yetki belgesi değişikliğinin yapılabilmesi için değiştirilmek istenilen yetki belgesi üzerinde bulunan kalıcı hale gelmemiş tüm uyarmaların kaldırılması şarttır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “31 inci maddenin altıncı fıkrasına göre” ibaresi; “bu Yönetmelik hükümlerine aykırılıktan dolayı” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Yetki belgesi sahiplerinin, yetki belgeleri eki taşıt belgelerine kaydedilecek/kayıtlı taşıtlarının geçerli araç muayenesinin bulunması şarttır. Ancak uluslararası taşımacılık faaliyetlerinde kullanılan ve yurt dışında bulunması sebebiyle yasal süresi içinde muayenesi yapılamayan araçlar, bu durumun belgelendirilmesi ve yurda giriş tarihinden itibaren 30 gün içerisinde müracaat edilmesi halinde yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilebilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“d) Şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları,”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde ve dördüncü fıkrasında geçen “vergi dairesinin adı ve hesap” ibaresi “yetki belgesi numarası ve vergi” şeklinde değiştirilmiştir.
“(3) Yolcu biletinde, yetki belgesi sahibi taşımacının adı/unvanı, yetki belgesi numarası, adresi, vergi numarası ile yolcunun adı, soyadı, kalkış ve varış yeri, koltuk numarası, hareket tarihi ve saati, taşıma ücreti, biletin seri ve müteselsil sıra numarası ve düzenleme tarihinin yer alması zorunludur.”
MADDE 7
– Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin yirmi ikinci fıkrasında yer alan “dairesi” ibaresi “numarası” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde yer alan “onbeşinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine aykırı hareket edenlere her bent için 3 uyarma;” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 77 nci maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Onbeşinci veya onsekizinci fıkralarına” ibaresi “Onsekizinci fıkrasına” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(10) Yetki belgesi sahibinin kendi isteğiyle yapılan iptal işlemi, iptal işleminin yapıldığı tarihte; diğer iptal işlemleri ise iptal işleminin ilgili yetki belgesi sahibine bildirim tarihini takip eden otuzuncu günde yürürlüğe girer.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “31/12/2010” ibaresi “31/12/2011”şeklinde, sekizinci fıkrasında yer alan “31/12/2010” ibaresi “30/6/2012” şeklinde, onuncu fıkrasında yer alan “31/12/2010” ibaresi “31/12/2012” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
“(1) 13 üncü maddenin sekizinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan yetki belgesi ücretlerindeki % 75’lik indirim ve fark oranları 31/12/2011 tarihine kadar % 90 olarak uygulanır.”
MADDE 13 – Bu Yönetmelik 1/1/2011 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.

YÖNETMELİK

PSİKOTEKNİK RAPORU İLE İLGİLİ YÖNETMELİK

Sürücülerin Alması Gereken Bedeni ve Psikoteknik Raporlar,

Karayolu Taşıma Yönetmeliğin 36-1 d maddesi uyarınca, Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren sürücülerin bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren sağlık raporunu/raporlarını yetkili sağlık kuruluşundan her 5 (beş) yılda bir almaları şart olup,buna aykırı hareket edenlere Yönetmeliğin 73/b maddesi uyarınca 5 ihtar verilmektedir.

Yetki belgesi sahiplerinin; trafik güvenliği bakımından oldukça önem arz eden bu konuya, gerekli önemi göstererek, denetimlerde herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için, sürücülerinin söz konusu raporları bir an önce almalarını sağlamaları hususu önemle duyurulur.

Mesleki yeterlilik eğitimi Src Belgesi hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME NEDİR?
Çalışma psikolojisinin bir dalı olan psikoteknik değerlendirme, bireyin belirli bir işteki yeterliliğinin ortaya konması amacıyla, gerekli bedensel ve zihinsel özelliklerinin testler aracılığıyla ölçülmesidir. Başka bir deyişle psikoteknik değerlendirme, bireyin belirli bir işe uygun olup olmadığını anlamaya yönelik olarak tasarlanmış bir inceleme-değerlendirme yöntemidir.

SÜRÜCÜLERDE PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME:
Sürücülerin güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihinsel özelliklerinin (algı, dikkat, hafıza, muhakeme vb.); psikomotor yetenek ve becerilerinin (tepki hızı, göz, el, ayak koordinasyonu vb.); tutum-davranış, alışkanlık ve kişilik özelliklerinin (risk alma, saldırganlık, sorumluluk, öz kontrol vb.) ölçülmesi ve sürücülük açısından uygunluğu-yeterliliği hakkında bir sonuca varılmasıdır.

HMT

HMT – HIZ-MESAFE ALGILAMA TESTİ

Bu test adayın, uyaranlararın hareket hızını ve uyaranlar arası mesafeyi tahmin etme becerisi ölçülür. Sürücülük becerisini belirleyen en önemli unsurlardan birisini oluşturması açısından önemlidir. Hız mesafe tahmin testi sonuçları sürücünün temkinli veya riskli araç kullanma eğilimi hakkında da önemli bilgiler vermektedir.

PSİKOTEKNİK

YÜK, EŞYA VE YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPAN SÜRÜCÜLER, PSİKOTEKNİK RAPORU ALMAK İÇİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞININ UYGUN GÖRDÜĞÜ TESTLER AŞAĞIDADIR.

SPM – MUHAKEME TESTİ
DT – TEPKİ HIZI ve KALİTESİ TESTİ
HMT – HIZ & MESAFE ALGILAMA TESTİ
IBB – İKİLİ İŞLEM BECERİSİ TESTİ
LVT – LABİRENT – GÖRSEL SÜREKLİLİK TESTİ
SİGNAL – SEÇİCİ DİKKAT / DİKKAT DÜZEYİ TESTİ


 

IIB

IIB – İKİLİ İŞLEM BECERİSİ TESTİ

(GÖRÜŞ AÇISI ve KOORDİNASYON)

Bu test adayın dikkatini, karşısında yer alan bir göreve, direksiyon kullanarak yoğunlaştırdığı esnada, sağ ve soldan gelen uyaranları fark ederek tepki vermesi üzerine kuruludur. Katılımcının, sol ve sağ olmak üzere toplam görüş açısının ölçülmesinin yanı sıra, karışısındaki göreve karlıt gelen koordinasyon düzeyide ölçülmektedir.

PSİKOTEKNİK

YÜK, EŞYA VE YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPAN SÜRÜCÜLER, PSİKOTEKNİK RAPORU ALMAK İÇİN
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞININ UYGUN GÖRDÜĞÜ TESTLER AŞAĞIDADIR.

SPM – MUHAKEME TESTİ
DT – TEPKİ HIZI ve KALİTESİ TESTİ
HMT – HIZ & MESAFE ALGILAMA TESTİ
IBB – İKİLİ İŞLEM BECERİSİ TESTİ
LVT – LABİRENT – GÖRSEL SÜREKLİLİK TESTİ
SİGNAL – SEÇİCİ DİKKAT / DİKKAT DÜZEYİ TESTİ